Skyttebaggrund bag SDKSkyt

SDKSkyt POMW Instruktører – baggrund, kompetencer og uddannelser pr. 31.12.2014

Kimu, f.1965

Skytteerfaring
Pistol; Bane, terræn og IPSC skydning
Riffel; 100-200-300m
Lang distance; 600-1.000-1.200 -1500+ m
Match/Skyde erfaring; Danmark, Sverige, Tjekkiet, Spanien, Thailand, Philipinerne, USA (Florida, Californien, Nevada, Arizona, Texas, New Mexico, Michigan og Ohio)
IPSC Matches; 25 (én Danmark, Thailand, Philipinerne og 22 i USA).
RO IPSC Matches; 19 (én Thailand og Philipinerne, 17 i USA).
Danske skytteforenings erfaringer; 9

Dansk sportsskydning standarder
15 m, 15 skud ; 150, december 2011 (bekræftet)
15 m, 30 skud; 287, januar, 2012 (bekræftet)
15 m, 30 skud; 291, februar, 2012 (bekræftet)
15 m, 30 skud; 297, april, 2012 (ubekræftet)
25 m, 30 skud; 279, januar, 2012 (bekræftet)
25 m, 30 skud; 286, marts, 2012 (bekræftet)
200 m riffel, 15 skud; 149,9, august, 2012 (bekræftet)
200 m riffel, 15 skud; 150, august, 2012.
200 m riffel, 15 skud; 148,6 (gennemsnit, 2012, 2H)
Andre riffel og LRS ”guldmærker, uddannelsesstandarder og udmærkelser – civilt som militært”.

Skytteuddannelser;
POMW – ”Project Old Modern Warrior”, operationel, udvikler og lederansvarlig fra start til slut (Juni 2011-December 2012 – December 2013)
Skytteinstruktører, pistol, riffel og LRS; Europæisk- og verdenselite, samt skydelegender i Danmark, Europa og verden, civilt som militært.
POMW Pistol chefskytteinstruktør, 2012 (18 mdr. uddannelsesforløb)
POMW Riffel chefskytteinstruktør, 2012 (18 mdr. uddannelsesforløb)
POMW LRS chefskytteinstruktør, 2013 (30 mdr. uddannelsesforløb)
DSkyU DSF IPSC A-licens; 2011
DSkyU DSF IPSC A+licens; 2011
NROI IPSC RO (IROA 1); 2012
Jagttegn; 2011
Riffeltegn; 2011

Skytteaktivitet;
Pistol; 2010, 1H ; ca. 300, 0.22 skud
2011, 2H; 29.997 skud, 0.22 og 9 mm
2012        ; 82.531 Skud, 0.22 og 9 mm
2013        ; 44.952 skud, 0.22 og 9 mm
2014        ;    9.064 skud,  0.22 og 9 mm

Riffel/LRS;
2012, 2H; Ca. 3.500 skud, 6,5 mm, 308 og LM 338
2013         ; Ca. 5.500 skud, 6,5 mm, 308 og LM 338
2014         ; Ca. 500 skud, 6,5 mm, 308 og LM 338

Skytte tillidsposter

Formand, SDKSkyt Ballerup
Formand, SDKSkyt Hanebjerg

Andet;
Sports faldskærmsspringer, 1994
Sportsdykker, 2008

Civile uddannelser;
Diplomingeniør, 1991
MBA, 1999
Diverse MSc

Jens, f.1961

Skytteerfaring
Pistol; Bane, terræn og IPSC skydning
Riffel; 100-200m
Match/Skyde erfaring; Danmark, Tjekkiet, USA (Florida, Californien, Nevada)
IPSC Matches; 3 (to Danmark, 1 i USA).
Danske skytteforenings erfaringer; 4

Dansk sportsskydning standarder
15 m, 30 skud; 276, juli, 2012 (bekræftet)

Skytteuddannelser;
Skytteinstruktører; POMW chefskytteinstruktør Kimu K. Bjarkmann
POMW Pistol skytteinstruktør, 2012 (12 mdr. uddannelsesforløb
POMW I, POMW II, POMW III skydekommandør; 2012
POMW I og POMW II skydeleder; 2013
DSkyU DSF IPSC A-licens; 2012
DSkyU DSF IPSC A+licens; 2012

Skytteaktivitet;
Pistol; 2010, 1H ; ca. 300, 0.22 skud
2012, 2H; Ca. 12.000 skud, 0.22 og 9 mm
2013; Ca. 6.500 skud, 0.22 og 9 mm
2014; Ca. 3.000 skud, 0.22 og 9 mm

Skytte tillidsposter
Pistolformand & Kasserer, SDKSkyt Ballerup
PistolFormand & Kasserer, SDKSkyt Hanebjerg

Civile uddannelser;
Elektriker, 1982
Diplomingeniør, 1986

PIA, f.1968

– under udarbejdelse

Kjeld, f.1965

Skytteerfaring;
Pistol; Bane, terræn og IPSC skydning
Riffel; 100-200m
Match/Skyde erfaring; Danmark, Tjekkiet, USA
IPSC Matches; 3 (tre Danmark).
Danske skytteforenings erfaringer; 4

Dansk sportsskydning standarder
15 m, 30 skud; 277, juli, 2012 (bekræftet)

Skytteuddannelser;
Skytteinstruktører; POMW Chefskytteinstruktør Kimu K. Bjarkmann
POMW Pistol skytteinstruktør B, 2013 (12 mdr. uddannelsesforløb)
POMW I, POMW II, POMW III skydekommandør; 2012
POMW I skydeleder; 2013
POMW II Hjælpeskydeleder; 2013
DSkyU DSF IPSC A-licens; 2012
DSkyU DSF IPSC A+licens; 2012

Skytteaktivitet;
Pistol; 2010, 1H ; ca. 300, 0.22 skud
2012, 2H; Ca. 12.000 skud, 0.22 og 9 mm
2013; Ca. 5.000 skud, 0.22 og 9 mm
2014; Ca. 3.000 skud, 0.22 og 9 mm

Skytte tillidsposter
Udvalgsformand, Social, SDKSkyt Ballerup
Udvalgsformand, Social, SDKSkyt Hanebjerg

Civile uddannelser;
Datamatiker, 1988